www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.5

อิงข่านเก็บความชุ่มชื่นหัวใจไว้เงียบๆ เช่นเดียวกับแววตา  ที่เธอก็รู้สึกได้ว่าคนที่เธอตามหานั้นเธอได้เจอเข้าแล้ว “นิ! แม่แววตาคนงาม  มาทำอะไรแถวนี้  เห็นแวบๆ  ไหนอะไรในมือไหนมาดูหน่อยสิ” แววตารีบยื่นของให้เพื่อนดูอย่างมีความสุข  ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องสนุกสนาของเธอเลยทีเดียว เธอยื่นให้เพื่อนอย่างไม่หวงแหนในของล้ำค่าเลยสักนิด ขนาดโดนอาจารย์ว่าก็ยังไม่สนใจ

modern-art-prints

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 14

ต ก ก ล า ง คื น ก็ เ ห็ น รู ป เ ท ว ด า ข … More

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย ตอนที่ 3

หากเข้าใจอย่างถูกต้อง การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องย่อมออกมาด้วยนอบน้อมเสมอ

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.3

ไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละวันเราจะเจออะไร และอะไรที่เจอจะนำไปสู่เรื่องอะไร

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.2

ความเกี่ยวพันในอดีตมักนำเรามายังจุดเชื่อมโยงเดิมๆ เสมอ

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.1

ทุกอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงถึงกัน แม้ไม่ได้พบตอนนี้ แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่แคล้วได้เกี่ยวพัน

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 12

ชะตากรรมของคนเรา มีเรื่องราวต่างๆ กันไป ใครจะรับกรรมอย่างไร อยู่ที่ว่าเราทำอะไรไว้นั่นเอง

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 11

ความอยากของคนไม่เคยมีที่สิ้นสุด ศีลธรรมไม่เคยระงับใจคนที่มืดบอดได้ เมื่อหวังจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนแล้ว วิธีการใดก็ได้ขอให้ได้มาก็พอ

5 eye-anime-wallpapers

เรื่องสั้น : แมง..สี่หูห้าตา Ep. 2

คุณธรรมในทุกสิ่งล้วนมี หากใส่ใจดูเข้าใจฟังธรรมจะเกิดในที่สุด

พญานาค

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย Ep. 1

พญานาคา มิติลี้ลับ ศรัทธา ความเชื่อ หรือเพียงกระแสการตลาด สร้างความงมงาย