travel

จัดเป้ยังชีพให้พอดี..ยามฉุกเฉิน

การเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกสถานการณ์ ทุกวันนี้ก็เอาแน่นอนอะไรไม่ได้นักกับภาวะอากาศที่แปรปรวน น้ำก็เริ่มท่วมในหลายๆ พื้นที่ บางพื้นที่ก็แผ่นดินแยก บางพื้นที่ก็แผ่นดินยุบตัว  แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นธรรมชาติ  ที่มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งในการก่อกำเนิดภัยเหล่านั้นขึ้นมา