5 eye-anime-wallpapers

เรื่องสั้น : แมง..สี่หูห้าตา Ep.1

ตำนานอัศจรรย์แห่งล้านนา แมงสี่หูห้าตา กินไฟถ่ายเป็นทอง

อิงตะลันต์ ตอน เปรต…หลังบ้าน

เปรต มีหลายประเภท แต่ทุกประเภทก็ล้วนแต่ทุกข์ทรมานหาความสุขสักวินาทีไม่ได้เลย