เกร็ดความรู้เบื้องต้น ในการดูแลตัวเองเมื่อเป็นหวัด

ลดการใช้สารเคมีลง ลองวิธีง่ายกันดูก่อน ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการต่อไป

ด่วน!! ไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ยังไม่เคยพบมาก่อน

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) เป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน สุกร และนก