ในยุคที่กรรมสร้างง่าย..ราวกระพริบตา

การดึงดูดของพลังงานในภาวะ สังคม on line เรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับผู้คนยุคใหม่ที่เต็ม

ไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความทันสมัยของเทคโนโลยี
บทความบางบทความ ที่ผู้เขียนสะท้อนออกมาก็จะเป็นแรงกระตุ้นต่อ พลังงานเป็นการส่งผ่าน(กรรม) Read More

Share good thing with:
human คนไร้ราก

ไร้ราก ไร้ใจ แฟชั่นใหม่ของคนยุคนี้

สังคมทุกวันนี้ เป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เร็วมากถึงมากที่สุด แต่สิ่งที่เหมือนเดิม คือ มนุษย์ ในอดีตตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมา ตั้งแต่ 50,000 ปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในร่างกาย สมอง หรืออวัยวะต่างๆ เรียกได้ว่า Hardware เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมมาทุกวันนี้ คือ อะไรphilosophy

สิ่งที่เพิ่มเติม คือ กลไกของกิเลสที่ซับซ้อนขึ้น สมัยก่อนมีกิเลสมั้ย ตอบได้ว่า มี แต่ซับซ้อนเท่านี้มั้ย ตอบได้ด้วยตัวเองว่าไม่อย่างแน่นอน ดูง่ายๆ เราเรียกร้องกันเหลือเกินเรื่อง คอรัปชั่น โกงกิน การทุจริต ต่างๆนานา ไม่อยากได้ไม่เอา แต่สังคมมันเอื้อให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงินมั้ย ไม่ได้ไง มันย้อนแย้ง จะทำบริษัทเปิดร้าน ถามจริงระบบเค้าสอนให้เราสุจริตหรือหัดให้เราหลบเลี่ยงอย่างมีชั้นเชิงกันแน่ นี่ก็ตอบได้แล้วมั้ยว่ามันซับซ้อน กิเลสมันตัวเดิม แต่แค่วันนี้ไม่ได้มีที่หน้าบ้านปลูกผักขายเลี้ยงไก่ไว้กินเหมือนเมื่อก่อน ยังไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกมามายที่เห็นได้ตามหน้าข่าวประจำวัน  Read More

Share good thing with: