พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย ตอนที่ 3

หากเข้าใจอย่างถูกต้อง การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องย่อมออกมาด้วยนอบน้อมเสมอ

วันพระห้ามดูดวงจริงเหรอ!!!

สมัยก่อนชาวบ้านกับพระช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ห่างเหมือนสังคมสมัยนี้ พระยังเป็นที่พึงพิง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวบ้าน