พญานาค

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย Ep. 1

พญานาคา มิติลี้ลับ ศรัทธา ความเชื่อ หรือเพียงกระแสการตลาด สร้างความงมงาย

พญานาค

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย Ep. 2

เรื่องราวในจักรวาลมีมากมาย จะเป็นแค่เรื่องลวงหลอกให้งมงาย หรือจะเป็นความศรัทธาที่มีมาแต่บรรพกาล ต้องติดตามกันดู