เรื่องเก่าชาวสยาม ตอน ทุ่งส้มป่อย

ความรู้เกี่ยวกับวังสวนจิตรลดา ความเป็นมาที่น้อยคนจะทราบมาก่อน ว่า พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ที่ทรงงานในหลวง รัชกาลที่ ๙ นั้น พื้นที่นี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งทัพรับข้าศึก ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓