แจ้งข่าวบุญๆ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ!!! กับ อ.หมู ณ สัมมากร ด้วยนะค้า

ข่าวบุญ…วันนี้  ณ วัดหัตถสารเกษตร เวลา 9.00 น.

มีพิธีบวงสรวงบูรณะอุโบสถและปิดทองพระประธานในอุโบสถ

เรียนเชิญญาติธรรม  ร่วมบุญถวายเพลพระภิกสุสามเณรและเลี้ยงโรงทานขนมหวาน Read More

Share good thing with: