เสียงเพรียกจากจอมมาร…

สังคม กับ ภพๆหนึ่ง มิได้ต่างกัน
คนเราต้องอยู่ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ
สสารมิมีการสูญหาย เพียงแค่กลายสภาพขยับโปรตอนอิเลคตรอนให้เข้ากับอีกสถานะหนึ่งเท่านั้น

คนเราไม่ได้สนใจเรื่องตื่นรู้สักเท่าไหร่
เพราะมันจะทำให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหลายจะหายไปหมด
คนเราจึงกลัว…กลัวอะไรรึ
กลัวที่จะว่างจากสิ่งเหล่านั้น
กลัวว่าว่างแล้วจะไม่เหลืออะไร
Read More

Share good thing with: