เปิดแล้ว !!! ให้ประชาชนทั่วไปร่วมสักการะพระราหูที่งดงามยิ่ง ณ บ.ปราบขยะรีไซเคิล อ.ลาดหลุมแก้ว

ด้วยศรัทธาในพระราหู จึงให้ประชาชนทั่วไปได้ขอพระเพื่อความรุ่งเรืองในกิจการต่างๆ มีชีวิตที่ดีงามผ่านภาวะเศรษฐกิจยามนี้ไปได้ด้วยดี

คาถาบูชาพระราหู

คาถาบูชาพระราหู นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  ๓  จบ เอกะจักขุ  นาฬิเกลา  สุริยะประภา  ราหูคาหา  สัตตะ  ระตะนะ  สัมปันโน  มณีโชติ  ระโสยะถา  สุวัณณะ  รัชชะตะ  สะมิทธา  อะหังวันทามิ … More