คำขวัญพระราชทาน วันแม่แห่งชาติ 2560

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

คำขวัญพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

Read More

Share good thing with: