rainbow snake

เรื่องเล่า : พญานาค..ในวัยเด็ก..ที่เคยเจอ

…ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ …” พญานาค “… ใ น วั ย เ ด็ ก …

…พ อ เ ห็ น ล ะ ค ร อิ น เ ดี ย เ รื่ อ ง … ” น า คิ น “…ม า ฉ า ย…

…ผมก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเหตุการณ์ประหลาดใจที่ยังหาคำตอบไม่ได้ มาจนทุกวันนี้ ??!!… Read More

Share good thing with:

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย ตอนที่ 3

พญานาคนั้นหากเราจะแบ่งอย่างคร่าวๆ ตามตำราทั่วๆ ไป จะแยกตามสีลำตัวออกมาเป็นตระกูลต่างๆ
4 ตระกูลใหญ่ คือ Read More

Share good thing with:
พญานาค

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย Ep. 1

พญานาค เป็นความเชื่อ  ความศรัทธา  หรือ แค่ความงมงาย

ถ้าเรามองโลกอย่างไม่แคบ  โลกนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ  ของจักรวาลเท่านั้น  และส่วนเล็กๆ  นี้ประกอบด้วยสรรพสัตว์และสรรพสิ่งมากมาย  มีมิติที่ซ้อนทับกันอยู่อีกมาก  ถ้าเรามองอย่างเปิดใจและยอมรับในความกว้างใหญ่ของจักรวาลและไม่มีใจอคติตัดสินอะไรจากเพียงแค่ที่ตาเห็น Read More

Share good thing with:
พญานาค

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย Ep. 2

อย่างที่กล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนที่ 1  ว่า  พญานาคมีหลายวงศ์  หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ  คือ หลายตระกูล  อย่างที่เราจะเห็นว่าในแถบเมืองไทย  จะมีเรื่องราวของมณีใต้  เพชรพญานาค  แก้ว 7  สี  มณี  7  แสง ตามแต่จะเรียกกันไปในภูมิภาคนั้นๆ  เหล่านี้มาจากหลักการต้นกำเนิดของพญานาคที่มีหลายตระกูลนั้นเอง

และที่คนสงสัย  คือ  มันคือของจริงหรือของปลอมเอามาหลอกขาย  ทิ้งของไว้สักพักลงไปงมขึ้นมา  ทำพิธีขึ้นมาให้ดูขลัง  เล่นกลคว้ามาจากอากาศบ้างนั่งจับตาดูระยะประชิดก็แล้ว  ทำไมมันมองไม่ทัน  คายออกมา Read More

Share good thing with: