อิงตะลันต์ ตอน เปรต…หลังบ้าน

เปรต มีหลายประเภท แต่ทุกประเภทก็ล้วนแต่ทุกข์ทรมานหาความสุขสักวินาทีไม่ได้เลย

ผีเปรต…วัดราชนัดดา

ตอนอยู่อยากได้ไม่จบไม่สิ้น ตอนตายก็กลายเป็นเปรตทุกรายไป