life

จะเปลี่ยนตัวเองก็ต้องรู้จักตัวเองก่อน

คนส่วนมากรวมถึงตัวเราเอง มักเป็นแบบนี้บ่อยๆ จริงหรือไม่ เรามักจะจับผิดตัวเองอยู่เสมอๆ ลึกๆ แล้วเราต้องการให้คนอื่นชอบหรือชื่นชมเรา  ทุกคนมีจุดอ่อน  แต่ก็มีข้อดีที่จะพอชดเชยกันได้เสมอ เรามีความสามารถมากมาย  แต่ก็ไม่ได้ใช้เสียที ภาพลักษณ์ภายนอก เราทำให้ดูมีระเบียบแบบแผน ควบคุมได้  แต่จริงๆ ข้างในกังวลอย่างสุดติ่งหาความมั่นคงทางอารมณ์แทบไม่เจอเลยในบางครั้ง บ่อยครั้งที่ทำๆไป ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือยัง มันถูกหรือเปล่า ที่จริงเราชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบความหลากหลาย … More