ช่างจันทร์ แนะนำ..รถจมน้ำต้องทำไง

รถจมน้ำมีทางแก้ ยังไงให้ใจเย็นๆ ตั้งสติไว้ ทุกปัญหามีทางออกที่ดีที่สุดเสมอ

น้ำท่วมพ่ายน้ำใจ..ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัพน้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆ