คำตอบ..คือ…ตื่น!!!

ถ้าเรา เกลียด มัน เท่ากับเราให้คุณค่ามันด้วย
ถ้าเรา รัก มัน ก็เท่ากับเราให้คุณค่ามันเช่นกัน

อย่าหลงอยู่กับมันอีกเลย
มันไม่ได้ทำให้เราไปไกลกว่าที่เป็นอยู่
มันหลอกให้เราวนกลับมาที่เดิมเสมอ

ตื่น คือ คำตอบที่ดีที่สุด

-ญาตา-

Share good thing with:

เสียงเพรียกจากจอมมาร…

สังคม กับ ภพๆหนึ่ง มิได้ต่างกัน
คนเราต้องอยู่ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ
สสารมิมีการสูญหาย เพียงแค่กลายสภาพขยับโปรตอนอิเลคตรอนให้เข้ากับอีกสถานะหนึ่งเท่านั้น

คนเราไม่ได้สนใจเรื่องตื่นรู้สักเท่าไหร่
เพราะมันจะทำให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหลายจะหายไปหมด
คนเราจึงกลัว…กลัวอะไรรึ
กลัวที่จะว่างจากสิ่งเหล่านั้น
กลัวว่าว่างแล้วจะไม่เหลืออะไร
Read More

Share good thing with: