ใครปังไม่ปัง!!! มาดูกัน ก.ค. 60 ดวงจะเป็นไง

พยากรณ์ชะตา ประจำเดือน ก.ค. 60

วันพระห้ามดูดวงจริงเหรอ!!!

สมัยก่อนชาวบ้านกับพระช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ห่างเหมือนสังคมสมัยนี้ พระยังเป็นที่พึงพิง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวบ้าน