พยากรณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ลัคนาราศีเมษ ( หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย. – 13 พ.ค. ) – ทั่วไป / – เป็นช่วงเวลาที่จะพบปะกับผู้คนมากมาย บางรายจะได้คบหาคนต่างชาติต่างภาษา หรือ ผู้ที่มีความคิดล้ำหน้า – การเงิน / … More

เรื่องราหูยังไม่จบ…ง่าย…กันยานี้มีเหตุ!!! พึงระวัง

6 ก.ย. 60 ถึง 9 ก.พ. 61 ราหูพฤหัสได้ฉากกัน พึงระวังไว้จงดี