news

จริงหรือ..ที่..วงการรางวัลคุณภาพ กำลังจะกลับมา

เรื่องราวที่น่าสนใจในวงการรางวัล  คือ  เรื่องความไม่ชัดเจนของรางวัลต่างๆ  ที่ได้รับกันมา

“ซื้อรางวัล”  เป็นคำที่ได้ยินกันอย่างกว้างขวาง

“รางวัลอุปโลกน์” เป็นเรื่องที่เข้าใจได้กันในวงการ  แต่คนนอกไม่รู้ก็รับกันไปสิ Read More

Share good thing with: