สร้างบุญสร้างกุศล ก็เหมือนกับการหายใจ หยุดได้เมื่อกายไม่มีแล้ว

เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในวิถีแห่งตน การสร้างกุศลเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เนืองๆ

ตื่นจากความฝัน..อันงดงามเถิด

ในวันที่เราตื่น เราจะเห็นความจริงบนโลกใบเดิมเพิ่มเติม คือ ความสว่างไสวในดวงตา

กับชีวิต..คุณคิดว่า..อะไรคือ..ใช่

แม้แต่จะตายยังต้องมีเงินไว้เผาตัวเอง แล้วจะอะไรกับการใช้ชีวิตในยุคดิ้นรนเป็นหนักหนา

ทุ่มเททุกลมหายใจ…เพื่อ…อะไรกัน

ชีวิตแสนสั้น จงเลือกทำในสิ่งที่คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่