บทขอขมากรรมเรื่องความรัก

บทขอขมากรรมความรัก เพื่อชีวิตที่สุขสมบรูณ์ -olandiary-

ความสวยงามแห่งโลกมายา

ในโลกแห่งมายา มิตรภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้าฝันหา แต่จะมีใครบ้างที่ได้สัมผัสมันจริงๆ