แน่ใจเหรอ!! ว่าตอแหลเป็นนางเอกแล้วคนจะไม่รู้

ตอแหลไม่เนียน ไปเรียนมาใหม่นะคะ
#บ่วงเสน่หา

human คนไร้ราก

ไร้ราก ไร้ใจ แฟชั่นใหม่ของคนยุคนี้

กิเลสในตัวคนย่อมพัฒนาตนขึ้นตามสังคมที่เสื่อมทราม