ชีวิตรักจะดีได้ ถ้าเข้าใจสิ่งนี้!!!!

บ่อยครั้งที่คนเราจะสับสน  กับคำว่า “ตั้งเป้าหมาย”  และ “การคาดหวัง”

สองคำนี้มีความแตกต่างกัน  แต่ก็มีความใกล้เคียงกันอยู่มาก

หากแต่มันต่างกันที่อาการของใจ  ในการกระทำออกไป

ทุกวันนี้หลักสูตรมากมายสอนให้เราต้องตั้งเป็าหมายในชีวิตให้ชัดเจน  เราต้องมุ่งมั่น  เราต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองตลอดเวลา  สร้างคำบวก  สร้างมโนว่าชีวิตดี  สร้างมายาต่างๆ  มาล้อมรอบตัวไว้  ราวกับการเนรมิตสิ่งต่างๆ  นั้นให้เกิดขึ้นมาแล้ว…. Read More

Share good thing with: