Big Happiness

Big Happiness เป็นเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน ก่อตั้งขึ้นโดย นางสาวอัครกาญจน์ วิชัยดิษฐ์ โดยมี ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร เป็นประธานที่ปรึกษา และทีมงานจิตอาสาดีๆที่มีหัวใจเดียวกัน รวมเป็นแรงกายแรงใจ เป็นกำลังสมองและเป็นทุนทรัพย์ ในการทำกิจกรรมดีๆ ต่างร่วมกัน

จุดกำเนิดของ Big Happiness เกิดจากแนวคิดที่ว่าทุกวันนี้สังคมในโลกเรา คนดีอยู่ยากแทบจะหมดกำลังใจในการใช้ชีวิต ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างคนเหล่านี้ก็จะถูกกลืนหายไป จากกลุ่มชนที่เอารัดเอาเปรียบและหาผลประโยชน์จากคนที่ด้อยกว่า และหลักการที่เราใช้มาตลอดไม่ว่าใครก็ตามที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้ว คือ จงส่งต่อความรัก ความสุขและสิ่งดีๆ ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเชื่อว่า การเริ่มต้นคิดและลงมือทำในสิ่งดีๆ นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคน

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา อาทิเช่น

  • ช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ที่สุราษฎร์ธานี ในปี 2554 และภัยพิบัติอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ
  • จัดกิจกรรมให้น้องๆเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหารและหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ โดยมีสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เป็นผู้ดำเนินการนำเด็กๆจากสามจังหวัดชายแดน มาพักที่โรงแรมดุสิตธานี
  • จัดกิจกรรมสอนกลุ่มน้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน วาดภาพ ร้องเพลง เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
  • จัดกิจกรรมพากลุ่มเด็กพิการซ้ำซ้อนและผู้ปกครองไปเที่ยวทะเล
  • ทำกิจกรรมการกุศล และร่วมทำบุญในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละศาสนา
  • จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้ พัฒนาตัวตน ให้เยาวชนหรือกลุ่มบุคคลกลับมาเข้าใจในตนเองมากขึ้น

เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่พวกเราร่วมกันทำและร่วมกันสนับสนุนกลุ่มงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่เราทำมาได้ถึงทุกวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่า หากเรามีใจที่จะทำสิ่งดีๆ จักรวาลจะจัดสรรสิ่งที่เหมาะสมให้กับเราเสมอ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างรู้ดีว่า บางคนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่กลับร่วมทำสิ่งดีๆ ด้วยกันอย่างมีความสุข หลายๆคนรู้จักกันมานานแล้วทำกิจกรรมกี่ครั้งก็ยังประทับอยู่ในหัวใจ ใบหน้า ร้อยยิ้ม ความสุขของคนเหล่านั้น มันติดอยู่ในหัวใจของคนทุกคน และเราจะทำสิ่งดีๆ ตลอดไป

อัครกาญจน์ วิชัยดิษฐ์   

ประธานและผู้ก่อตั้ง Bighappiness

Big Happiness is a public volunteer group, founded by Miss Akrakarn Wichaidit, with M.R. Somlap Kittiyakara as the Consultant Chairman and a volunteer team with the same heart getting together with their strength, brain power and money to do good things.

The Big Happiness originated from the idea that in today’s society it is hard for good people to live in without getting help. If we do nothing, these people will be lost and will be put at risk from those who exploit and take advantage of them. With these principles, we believe, whoever has a great heart will continue to pass on the love, the happiness and the good to infinity. We believe in thinking and doing good things. That is most important for all human beings.

Activities done in the past:

Helping with the flood in Surat Thani in 2011 and other disasters in Thailand.

Organize activities for youth from three southern border provinces. Together with the Alumni Association of Military Students and 5 Force News. The Political Science Association of Prince of Songkla University leads the children from three border provinces, to stay at the Dusit Thani hotel.

Organize activities such as teaching drawing and singing to children with disabilities to stimulate their development.

Organize field trips for children with disabilities and parents to visit the beach.

Do charitable activities and make merit in various forms for each religion.

Organize and participate in activities that educate, develop and empower the youth to come back to self-understanding.

These are all examples of activities we not only share but also work together to support other related groups. It has proved to us, if we have the mind to do good things, the Universe will always allocate the right things to us. Everyone who joins the event knows that. Some of us have never met each other before, but are happy to do good things together. The face, the smile, and the happiness of those people will always be in our hearts. We will do good things forever.

Akrakarn Wichaidit

President and Founder of the Big Happiness

Leave a Reply

%d bloggers like this: