เพื่อนรักต่างมิติ ตอน จุดประกายแห่งแสง

เค้าโครงเรื่องจริง โดย ปพรธ์พงษ์ ชะหมู่
เรียบเรียง โดย ญาตา

ณ ดินแดนอันไกลโพ้นจากจักรวาลฝั่งตรงข้าง เสียงอึกทึกครึกโครมประหนึ่งลั่นกลองรบก็มิปาน ดังระงมอยู่ทั่วพื้นที่อันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา เหล่าชุมนุมชนผู้มากด้วยความสามารถขั้นสูงสุดแห่งดินแดนนี้กำลังรวมตัวกันเพื่อประชุมคัดเลือกผู้ที่มีคุณธรรมและคุณสมบัติสูงสุดแห่งดินแดนนี้ เพื่อส่งไปทำหน้าที่ยังอีกฟากหนึ่งของจักรวาล เหตุสืบเนื่องจาก “กาลวิบัติแห่งจักรวาลในวาระนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว” Read More

Share good thing with: