บทขอขมากรรมเรื่องความรัก

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

สัพพัง อัปปะ ลาพัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ถะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อัปปะ ลาพัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ถะทามิ ภันเต.

หากข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) อาจเคยพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์เจ้า องค์คุณ องค์มหาบารมี ตลอดจนสิ้งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย รวมถึงท่านผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา หรือใจก็ดี ข้าพเจ้าขอประกาศสละประกาศถอน ขอเป็นอโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหลาย Read More

Share good thing with:
gaia mother earth

คำขอขมากรรมบทใหญ่

ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอนอบน้อม ในองค์พระพุทธเจ้า ทุกๆ  พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ ชั้นฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ทุกๆ ชั้นดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในทุกภูมิชั้น  ของเมืองบาดาล ทรงโปรดเป็นประธาน  ในการประกาศสละ  ประกาศถอน ประกาศขอขมากรรม ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ในวันนี้ ณ สถานที่แห่งนี้  ด้วยเถิด Read More

Share good thing with:
water

คำกรวดน้ำ

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)……………..  ได้กระทำโดยความนอบน้อมทั้งกาย วาจา ใจ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายไปยังบุพการี บรรพบุรุษ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว องค์มเหสิกา เทวบุตร เทวดา ผู้รักษาบ้านเมือง เหมืองฝาย ทุกหนทุกแห่งในสยามประเทศ โดยมีสถานที่แห่งนี้เป็นประธาน Read More

Share good thing with: