A.Motor Group : BMW Mini Cooper Benz Porsche

ความท้าทายในปัจจุบันกับโลกที่กำลังจะล่มสลาย

คนในหลายรุ่นลุ้นกันมาตลอดว่า โลกจะถึงคราวล่มสลายเมื่อไหร่กันแน่ ที่ผ่านมาแต่ละช่วงของการทำนายอนาคตกันไว้ก็ยังไม่ถึงกาลล่มสลายเสียที แม้ ณ เวลานี้ที่กำลังเขียนอยู่ก็กำลังเกิดภาวะวิกฤตไปทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน ทรัพยากร ภัยพิบัติ หรือแม้กระทั่งวิกฤตทางความคิด