เมื่อคนไร้กรอบ ขอบไร้ผล

freedom

 

ทุกสิ่งมันอยู่ที่เรา..คิด

ทุกอย่างมันอยู่ที่เรา..ทำ

ทุกความฝันมันอยู่ที่เรา..สร้าง

– copas –

read more click คนไร้กรอบ ขอบไร้ผล — The Master Maturity

Leave a Reply

%d bloggers like this: