modern-art-prints

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 15

มั น เ ป็ น ข อ ง จ า ก บ้ า น ผี ฝ รั่ ง ที่ ม า ต า ย ใ น พ ม่ า
แ ล้ ว เ ร า กํ า ลั ง จ ะ ข น ข อ ง พ ว ก นี้ ไ ป ไ ว้ ที่
บ้ า น ผี พ ม่ า ที่ ม า ต า ย ใ น เ มื อ ง ไ ท ย …

…..ผมได้ยินเสียงดังโครมเบ้อเริ้มตรงบันไดที่ช่างไม้สองคนทำงานอยู่ ผมจึงลุกขึ้นไปดู
ก็เห็นช่างไม้คนหนึ่งตกบันไดหงายท้องลงมาไม่เป็นท่า ช่างไม้ผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นก็ได้เล่าให้ผมฟังว่า.. Read More

Share good thing with:
freedom

เมื่อคนไร้กรอบ ขอบไร้ผล

 

ทุกสิ่งมันอยู่ที่เรา..คิด

ทุกอย่างมันอยู่ที่เรา..ทำ

ทุกความฝันมันอยู่ที่เรา..สร้าง

– copas –

read more click คนไร้กรอบ ขอบไร้ผล — The Master Maturity

Share good thing with:
angry

ให้อภัย..ทำได้..จริงหรือ

ว่ากันด้วยอารมณ์ โกรธ เกลียด ชิงชัง หมั่นไส้

มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะลืม หรือจะให้อภัยกับสิ่งที่บางคนกระทำไว้กับเรา

มีหลายศาสตร์มากมายได้บอกให้เราเลิกเกลียดคนอื่นตลอดชีวิต

ให้อภัยเค้าเถอะ…เฮ้ย มาโดนมั้ยล่ะ!!! Read More

Share good thing with:
rainbow snake

เรื่องเล่า : พญานาค..ในวัยเด็ก..ที่เคยเจอ

…ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ …” พญานาค “… ใ น วั ย เ ด็ ก …

…พ อ เ ห็ น ล ะ ค ร อิ น เ ดี ย เ รื่ อ ง … ” น า คิ น “…ม า ฉ า ย…

…ผมก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเหตุการณ์ประหลาดใจที่ยังหาคำตอบไม่ได้ มาจนทุกวันนี้ ??!!… Read More

Share good thing with:
www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.5

อิงข่านเก็บความชุ่มชื่นหัวใจไว้เงียบๆ
เช่นเดียวกับแววตา  ที่เธอก็รู้สึกได้ว่าคนที่เธอตามหานั้นเธอได้เจอเข้าแล้ว

“นิ! แม่แววตาคนงาม  มาทำอะไรแถวนี้  เห็นแวบๆ  ไหนอะไรในมือไหนมาดูหน่อยสิ” แววตารีบยื่นของให้เพื่อนดูอย่างมีความสุข  ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องสนุกสนาของเธอเลยทีเดียว เธอยื่นให้เพื่อนอย่างไม่หวงแหนในของล้ำค่าเลยสักนิด ขนาดโดนอาจารย์ว่าก็ยังไม่สนใจ

Read More

Share good thing with:
dead

อยากรู้ต้องลอง…

 

ตายแล้วไปไหน

หลายๆ คนเคยถามตัวเองเรื่องนี้ หรือไม่ก็ถามเพื่อน ถามคนที่คิดว่าน่าจะรู้
ผู้คนมักสงสัยกับความตาย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ตายแล้วมาเกิดเป็นอะไร หรือถ้าตายจากตอนนี้ไปจะเป็นยังไงน้า

Read More

Share good thing with: