คิดว่ารู้..มีอยู่มาก

แก้วชา

อาการน้ำล้น..มีให้เห็นบ่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ยุคนี้กลับมาสู่ยุคผู้ที่คิดว่ารู้…ตีกัน

คิดว่ารู้…จึงมีการตัดสิน

คิดว่ารู้…จึงมีการยกตน

คิดว่ารู้…จึงมีการออกกฎตามที่คิดว่ารู้

และอื่นๆ อีกมากมาย…

ความวุ่นวายจากผลกระทบของคนที่คิดว่ารู้มีอยู่ดาดดื่น ในทุกหย่อมหญ้า

สงครามย่อยๆ เกิดขึ้นในทุกครัวเรือนตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปยันเรื่องที่คิดว่าใหญ่

ทั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง และเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่อง

คนส่วนมากติดระเบิดทำลายตัวเอง แล้วเปิดสวิตท์นับเวลาถอยหลังไว้ โดยลืมไปว่าเปิดไว้และติดตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่

พอถึงเวลาก็บึ้มๆๆๆๆ … ทำไมๆๆๆๆ ชีวิตฉันเป็นอย่างนั้น ทำไมกุต้องเจออะไรอย่างนี้!!!!

เยอะอ่ะ…เยอะมาก เห็นหน้ายิ้มๆ ดูรวย อย่าๆๆๆ อย่าคิดว่าจะสุข อย่าติดว่านั่งสงบนิ่งใจเย็นได้ 

ใครตื่นก่อน ก็หยุดก่อน พอจะมีที่พักหายใจ ใครไม่หยุดก็ไม่ต้องอะไร เดี๋ยวมีอะไรมาหยุดมันเอง ไม่ต้องไปเครียดแทน

ปล่อยให้นักปราชญ์เค้าห้ำหั่นกัน..มันยุคของเค้า จักรวาลก็ได้เพียงเฝ้าดูเท่านั้น

Leave a Reply

%d bloggers like this: