เบิกบาน คือ ชีวิต

แม้นมีวาสนา  แต่เวลาไม่พอดี  ก็ใช่ว่าจะเจอกันได้

จักรวาลกว้างใหญ่  การได้มาเวียนภพ  มาบรรจบเจอกัน

นั้นถือเป็นเรื่องน่ายินดี  ได้โอกาส  ในการชดเชยสิ่งที่ขาด

ได้โอกาส  ชดใช้ในสิ่งเคยกระทำ  เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นัก

จงดำเนินชีวิตด้วยความเหมาะสม  ด้วยความพอดี

แล้วชีวิตนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องน่าเบิกบาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: