เบิกบาน คือ ชีวิต

แม้นมีวาสนา  แต่เวลาไม่พอดี  ก็ใช่ว่าจะเจอกันได้ จักรวาลกว้างใหญ่  การได้มาเวียนภพ  มาบรรจบเจอกัน นั้นถือเป็นเรื่องน่ายินดี  ได้โอกาส  ในการชดเชยสิ่งที่ขาด ได้โอกาส  ชดใช้ในสิ่งเคยกระทำ  เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นัก จงดำเนินชีวิตด้วยความเหมาะสม  ด้วยความพอดี แล้วชีวิตนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องน่าเบิกบาน