ครึ่งหนึ่งของความพอดีในชีวิต

แม้จะเป็นเพียงนิทานที่เล่ากันสนุกสนาน แต่มันก็เป็นแง่คิดที่ว่าในความพอดีของชีวิตที่เกิดขึ้นนั้น  ทุกจิ๊กซอล้วนมีส่วนร่วมกัน

ดังนั้นแม้นในบุญหนึ่งกุศลใดอันใดสร้างสมขอ  ทุกท่านทุกส่วนจงมีผลในกุศลตามส่วนในมิติของท่านทั้งหลายด้วยเถิด

เรามักตามหาอีกส่วนโดยไม่รู้ตัว  อาจจะมาในรูปเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมห้อง ญาติธรรม ผู้นำในชีวิต คู่รัก คู่เพื่อน พี่น้อง หรือในแบบอื่นๆ ที่เห็นได้ทั่วไปว่าอยู่วนเวียนในชีวิตประจำวันของเรา หากมองให้ดี สรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นส่วนในการพัฒนาตนของเราทั้งสิ้น

อย่าลืมฉวยโอกาสนั้นในการปลดบ่วงกรรมแห่งกันและกัน แม้เป็นเพียงเรื่องน้อยนิด  แต่หากเวลาสำคัญในชีวิตกำลังเข้ามา  ก็อาจสะดุดขัดขาตนเองล้มจนเคลื่อนไปได้

ไม่แม้แต่คน….สัตว์ สิ่งของ และจิตวิญญานทุกสิ่งล้วนต้องการ ปลดเปลื้องพันธนาการแห่งการร้อยรัดซึ่งกันและกัน

ไม่สำคัญว่าบ่วงใดใครสร้างบ่วงนั้นย่อมถูกล้างโดยตนได้ทั้งสิ้น

Leave a Reply

%d bloggers like this: