ของวินเทจก็คือ วินเทจ..มันคนเรื่องกันกับ ของเก่า

Antique is thing old than 100 years

ของเก่าที่ขึ้นป้ายว่า antique หรือ antiquité ได้ ต้องมีอายุ 100 ปีขึ้นไป หรือต้องมีอายุอย่างน้อย 80 ปี เพราะนับว่าเป็นวัตถุที่สืบทอดครอบครองมาถึง 2 ชั่วอายุคน (ปกตินับอายุคน 50 ปี) จึงนับเป็นของเก่า – antique ได้ […]

Read more click : via Antique is not just vintage  — ANEK@DARRINE

Leave a Reply

%d bloggers like this: