นาค นาคา ผู้มีฤทธิ์

ตำนานต่างๆ ล้วนมีที่มา อ่านไว้ประดับความรู้

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “คน” หรือ?

คนเป็นสิ่งมีชีวิต มีจิต มีวิญญาณ

Carnaval – Río de Janeiro Discover

The choice of black and white serves to highlight the detail of the costumes at Río’s Carnaval. (Site in Spanish.)

But I’m starting to believe that this is all madness and that we’re already in way over our heads — Live

IMAGINE IF there were a law decreeing that every citizen had to carry a tracking device and check it five … More

ตำนาน ม้าอัศวเมธ..หนึ่งในพิธีที่จักรพรรดิราชพึงกระทำ

“พิธีอัศวเมธ” เป็นพิธีที่ต้องกระทำให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักในฤคเวท (คัมภีร์เล่มแรกในพระเวททั้ง 3) เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นมหาจักรพรรดิ และเพื่อบูชาแสดงความภักดีแด่พระผู้เป็นเจ้า […] Read more click : Source: อัศวเมธ