ขนบธรรมเนียมปฏิบัติในงานพระบรมศพที่ยกเลิกไปแล้ว

พระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นั้นถือขนบธรรมเนียมโบราณสืบเนื่องมากจากราชสำนักกรุงศรีอยุธยา  มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ถือเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรืออาจจะยิ่งกว่าได้ก็ด้วยพระบารมีที่ทรงปกครองราชอาณาจักรด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนั้นเอง[…] Read more click : Source: ขนบธรรมเนียมปฏิบัติในงานพระบรมศพที่ยกเลิกไปแล้ว

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย ตอนที่ 3

หากเข้าใจอย่างถูกต้อง การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องย่อมออกมาด้วยนอบน้อมเสมอ

เวลาไม่ค่อยมี แต่ไม่อยากหน้าซอมบี้ ต้องทำไง!!!

ใครบ้างไม่อยากดูดี แต่เวลาไม่มีให้ทำไง

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.4

ใครจะรู้ว่าบุพกรรมทำไว้อย่างไร อย่างมากที่ทำได้คือ จริงใจในการใช้ชีวิตให้ดี มีสติไว้ก็เพียงพอ

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.3

ไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละวันเราจะเจออะไร และอะไรที่เจอจะนำไปสู่เรื่องอะไร