แม้ไร้ทรัพย์ก็มิได้อับจนหนทางแห่งทานการกุศล

😇😇😇😇😇😇😇

 “บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งที่มีในตน 5 ประการ”

1. ใบหน้าเป็นทาน : สามารถให้รอยยิ้มความสดใส
2. วาจาเป็นทาน : พูดให้กำลังใจ ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก
3.   จิตใจเป็นทาน : สามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ
4.  ดวงตาเป็นทาน : ใช้แววตาแห่งความหวังดีความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น
5.  กายเป็นทาน : สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

-Veela ha-

Leave a Reply

%d bloggers like this: