สาวหน้ากลม..แต่งหน้าทำผมเข้ากล้องวันสำคัญให้ปังทำยังไง

หน้ากลมไม่ใช่ปัญหา เทคนิคดีทำยังไงก็สวยปัง

แม้ไร้ทรัพย์ก็มิได้อับจนหนทางแห่งทานการกุศล

กุศลทานเป็นสิ่งที่สร้างง่าย ทำได้ด้วยตนเอง

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.2

ความเกี่ยวพันในอดีตมักนำเรามายังจุดเชื่อมโยงเดิมๆ เสมอ

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.1

ทุกอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงถึงกัน แม้ไม่ได้พบตอนนี้ แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่แคล้วได้เกี่ยวพัน