ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 11

ความอยากของคนไม่เคยมีที่สิ้นสุด ศีลธรรมไม่เคยระงับใจคนที่มืดบอดได้ เมื่อหวังจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนแล้ว วิธีการใดก็ได้ขอให้ได้มาก็พอ