Posted in คำขอขมากรรม

คำขอขมากรรมบทใหญ่

ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอนอบน้อม ในองค์พระพุทธเจ้า ทุกๆ  พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ ชั้นฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ทุกๆ ชั้นดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในทุกภูมิชั้น  ของเมืองบาดาล ทรงโปรดเป็นประธาน  ในการประกาศสละ  ประกาศถอน ประกาศขอขมากรรม ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ในวันนี้ ณ สถานที่แห่งนี้  ด้วยเถิด Continue reading “คำขอขมากรรมบทใหญ่”

Share good thing with:
Posted in คำขอขมากรรม

คำกรวดน้ำ

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)……………..  ได้กระทำโดยความนอบน้อมทั้งกาย วาจา ใจ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายไปยังบุพการี บรรพบุรุษ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว องค์มเหสิกา เทวบุตร เทวดา ผู้รักษาบ้านเมือง เหมืองฝาย ทุกหนทุกแห่งในสยามประเทศ โดยมีสถานที่แห่งนี้เป็นประธาน Continue reading “คำกรวดน้ำ”

Share good thing with:
Posted in Etc., General

เบิกบาน คือ ชีวิต

แม้นมีวาสนา  แต่เวลาไม่พอดี  ก็ใช่ว่าจะเจอกันได้

จักรวาลกว้างใหญ่  การได้มาเวียนภพ  มาบรรจบเจอกัน

นั้นถือเป็นเรื่องน่ายินดี  ได้โอกาส  ในการชดเชยสิ่งที่ขาด

ได้โอกาส  ชดใช้ในสิ่งเคยกระทำ  เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นัก

จงดำเนินชีวิตด้วยความเหมาะสม  ด้วยความพอดี

แล้วชีวิตนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องน่าเบิกบาน

Share good thing with:
Posted in Etc., General

มายาคติ ใน “ทาน” ที่อ้างว่า “ดี”

มายาคติ ใน “ทาน” ที่อ้างว่า “ดี”

ความบริสุทธิ์แห่งทาน อยู่ที่ “ใจ”  แต่คนก็หลงกันไปตามภูมิเก่าบ้าง ภพเก่าบ้างหรืออาจจะเป็นวิสัยปัจจุบันนำพา  ให้เฝ้าติติงคนที่ทำทานสร้างกุศลต่างจากตน  ทำให้ผู้คนสับสนและขัดข้องใจได้อยู่เสมอ

ทานใดๆ  ก็แล้วแต่วาระ  แล้วแต่สมควรแก่กาล  แล้วแต่ฐานะที่จะสรรสร้างกันได้  ใช่ว่าจะต้องเหมือนกัน

ดีของเค้า  กับดีของเรา  มันต่างกัน

การเฝ้าตำหนิติติงในทานผู้อื่นนั้น  มันทำให้กรรมมาติดค้างที่ตนได้ง่ายๆ  อย่าหลงอยู่เลย  เพียงอนุโมทนาในทาน  กุศลนั้นก็สำเร็จผลแล้ว  ดีไม่ดีไม่มีแท้จริงเราเอาใจเราเอาภพเราภูมิเรามาตัดสินคนอื่นนั้นก็ไม่ควร

Share good thing with:

คนทุกวันนี้หลงกันไปไกลมาก
หลงว่าตนประเสริฐเลิศล้ำ
กว่าชีวิตไหนๆ ในโลกใบน้อยใบนี้ Continue reading “อย่าเกินสัตว์ เดวมันจะสัตว์เสียเอง”

Share good thing with:

อย่าเกินสัตว์ เดวมันจะสัตว์เสียเอง

Posted in ผีคุ้มเจ้าหลวง, General, MuTeLu

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 13

. . . ก ร ะ ดิ่ ง ใ บ นั้ น มั น ก็ ยิ่ ง ส่ ง เ สี ย ง ดั ง ม า ก ขึ้ น . . .
. . . แ ผ่ น ใ บ โ พ ธิ์ รั บ ล ม ก็ แ ก ว่ ง ไ ก ว โ ย น ตั ว . . .
. . . เ ห มื อ น ร า ว กั บ ว่ า ต้ อ ง ล ม พ า ยุ . . .
……………………………………………………………
…….ผมหันไปเห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งท่าทางไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ มานั่งลับมีดอยู่แถวที่เราคุยอยู่กับชาวบ้าน…
….ผมนึกในใจ …ไอ้ห่าเอ๊ย มานั่งลับมีดอยู่ได้ คนกำลังคุยกัน มันใช่เวลามั้ยนั้น…
พอชายวัยกลางคนลุกขึ้นยืน แล้วพูดขึ้นมาด้วยเสียงที่ดังลั่นว่า ” เฮาบ่าจ่าย เป็นจ๊ะได๋เฮาก็บ่าจ่าย “…เท่านั้นแหละ ไอ้เด็กวัยรุ่นที่มันนั่งลับมีดอยู่ มันก็ยืนขึ้นในมือของมันก็ถือมีดเล่มยาวสักหนึ่งฟุตเห็นจะได้ยืนยักไหล่   ทำท่าเหมือนว่าพร้อมที่จะเข้ามาฟันเราได้ทุกเมื่อ
…ส่วนเด็กวัยรุ่นอีกคนมันก็เดินเข้าไปหยิบเสียมด้ามยาว   ออกมาจากใต้ถุนหลองข้าว
……ผมเห็นท่าไม่ดี ผมจึงเอามือเอื้อมไปแตะแนวเข็มขัดด้านหลัง วันนั้นผมใส่เสื้อปล่อยชายออกนอกกางเกง  ผมทำท่าเหมือนมีปืนพกสั้นอยู่ด้านหลัง   แต่จริงๆ  มันคือโทรศัพท์มือถือโมโตโรล่ารุ่นเก่า ที่มีปลอกหุ้มพลาสติคสีดำมีคลิปล็อคที่เข็มขัด   มองให้เป็นปืนพกสั้น   มันก็พอหลอกตาได้อยู่
….คุณโจ้ก็รับมุก  รีบลุกขึ้นยืนแล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแจ๊คเก็ต  ให้เห็นว่ามีอะไรตุงๆ  อยู่ในเสื้อ
..เราทั้งคู่ก็ค่อยๆเดินถอยหลังอย่างช้าๆกลับไปที่รถ…ไอ้เจ้าเด็กวัยรุ่นที่มีอาวุธครบมือ   มันก็เดินตรงเข้ามาหาเราสองคน
…..ผมคิดอยู่ในใจว่า…วันนี้เราอาจจะยังไม่ถึงตาย   แต่ถ้าโชคร้ายเราก็คงบาดเจ็บสาหัส…
…..ผมต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งใจ   หลังจากที่ได้กลับขึ้นมานั่งอยู่บนรถด้วยความปลอดภัย Continue reading “ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 13”

Share good thing with:
Posted in Etc., Gaining knowledge, General

The Courage Stone : Chrysoprase หินแห่งความกล้า พร้อมที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆ ด้วยความง่ายดาย

หินสีเขียวแทนการงอกงามออกจากเมล็ดของพืช เป็นพลังแห่งการเติบโต ก้าวหน้า ความกล้าหาญที่จะก้าวหน้านี้ทำให้ทุกสิ่งรอบข้างเกิดความพอดี มีความง่ายดายในการดำเนินชีวิตในก้าวต่อๆ ไป

The Greeks named this stone “golden bloom” due to the golden drops that seem to be contained in the stone. It was a valuable and much sought-after stone in the Middle Ages. Being a magic stone it was recharged in the open at half moon in order to ensure good health and a happy marriage. […]

Read more click : via The Courage Stone: Chrysoprase — Good Witches Homestead

Share good thing with:
Posted in Etc., Gaining knowledge, General

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นรุ่นแรกในไทย

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มีเสา 1080 ต้น โดยที่เสาทุกต้นในโครงการจะตรงกันหมด เป็นระบบกริดไลน์ (grid line) ทำให้เป็นข้อสังเกตได้ว่า ตัวพระราชนิเวศน์ไม่ใช่วิคตอเรียนอย่างที่เข้าใจกันแต่แรก แต่เป็นการก้าวเข้าสู่ Modern Architecture เพราะมีการนำระบบ Modular System เข้ามาใช้งานแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วระบบ Modular system ถูกนำมาใช้ฝาปะกนของบ้านเรือนไทยเช่นกัน ทำให้แยกไม่ออกว่าเป็นวิธีคิดแบบตะวันตกหรือตะวันออก  […]

Read more click : via สถาปัตยกรรมโมเดิร์นรุ่นแรกในไทย — ANEK@DARRINE

Share good thing with:
Posted in Gaining knowledge, General

พุทธประวัติ Buddha

พุทธประวัติในพระพุทธเจ้าศรีศากยะมุนี ก่อนพุทธศักราช 500 ปีเศษ ในชมพูทวีป มีนครหนึ่งตั้งอยู่ข้างทิศเหนือใกล้แคว้นสักกชนบท มีกษัตริย์ปกครองนาม พระเจ้าอุกกากราช พระองค์มีพระโอรสธิดากับพระมเหสีรวม 9 พระองค์ ต่อมา พระมเหสีทิวงคต พระเจ้าอุกกากราชทรงอภิเษกพระมเหสีองค์ใหม่ มีพระโอรสอีก 1 พระองค์ ทรงมีพระราชประสงค์จะพระราชทานราชสมบัติแก่พระโอรสองค์น้อยนี้ จึงรับสั่งให้พระโอรสและพระธิดาทั้ง 9 ไปแสวงหาตั้งนครแห่งใหม่ ด้วยคุณธรรมแห่งกตัญญู เหล่าพระโอรสและธิดาจึงทรงมุ่งหน้าไปแสวงหาเมืองใหม่ […]

Read more click : via Buddha — ANEK@DARRINE

Share good thing with: