ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 10

. . . มึ ง รั บ ป า ก กั บ กู ไ ด้ มั้ ย . . .
. . . ถ้ า มึ ง รั บ ป า ก กั บ กู ว่ า มึ ง ทํ า ไ ด้ .
. . . กู ก็ จ ะ ใ ห้ มึ ง . . .

….ผมจึงหันไปถามพ่อและแม่ของเด็กน้อยว่า…”เรื่องราวมันเป็นอย่างไงมาอย่างไงครับ  แล้วจะให้ผมเรียกคุณอย่างไรดีครับ”
ผู้ที่เป็นพ่อได้ตอบว่า “เรียกผมว่าวิเชียรก็ได้ครับ ส่วนภรรยาผมชื่อจุ๋มครับ จริงๆ  เรื่องมันนานมากแล้วล่ะครับ  เรื่องก็มีอยู่ว่า” Read More

Share good thing with: