5 eye-anime-wallpapers

เรื่องสั้น : แมง..สี่หูห้าตา Ep.1

สี่หูห้าตา เราได้ยินคำนี้เมื่อสักสองปีก่อน  พอคำนี้เข้ามาในชีวิตก็มีเรื่องราวสนุกๆ  แบบไม่น่าจะเป็นไปได้เข้ามาร้อยเรียงเรื่องราวให้ได้เจออะไรๆ  มากมายในวิถีของชาวล้านนาและชาวไทยใหญ่

“วันเกิดปีนี้อยากได้ไร  จะได้ซื้อถูก  เดี๋ยวไม่ถูกใจอีก”  เราโทรถามเพื่อน ซึ่งอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดนาง

“ซื้อให้จริงป่าวววว แก”  ปลายสายเสียงดูมีความสดใส Read More

Share good thing with:
creative

ครีเอทีพสุดเซอร์ สู่สายโหรสุดแซ่บ Ep. 12

…ก ว่ า จ ะ ม า เ ป็ น ค รู ส อ น โ ห ร า ศ า ส ต ร์ …
…ไ ม่ ไ ด้ ม า เ พ ร า ะ โ ช ค ช่ ว ย …
…แ ต่ ลุ ย ม า อ ย่ า ง โ ช ก โ ช น ..!
( E p i s o d e…1 2 )

…”หรั่ง” …คือชื่อเล่นของชายหนุ่ม  เป็นลูกศิษย์  ที่มาขอคำแนะนำจากผมเป็นประจำ
…ใครๆ ในยุคนั้นก็ต้องมอบฉายาให้กับเค้าว่า… “พ่อหนุ่มไอที”…
…เพราะในช่วงปี พ.ศ. 2545  จะหาคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางระบบไอทีนั้น  ก็ไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆ… Read More

Share good thing with: