alone

การจบชีวิต..เป็นสิทธิของใคร

“การจบชีวิตตัวเองเป็นสิทธิของเรามั้ย”

มันเป็นคำตอบที่  ตอบได้ยากมาก

หลายๆ  สถานการณ์คนเราเลือกที่จะฆ่าตัวตาย  ด้วยเหตุผลนานับประการของตัวเค้าเอง ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความคิดในชั่วขณะนั้นที่เค้าเลือกตัดสินใจที่จะทำ Read More

Share good thing with:

ครีเอทีพสุดเซอร์ สู่สายโหรสุดแซ่บ ตอนที่ 11

…ก ว่ า จ ะ ม า เ ป็ น ค รู ส อ น โ ห ร า ศ า ส ต ร์ …

…ไ ม่ ไ ด้ ม า เ พ ร า ะ โ ช ค ช่ ว ย …

…แ ต่ ลุ ย ม า อ ย่ า ง โ ช ก โ ช น ..!

( E p i s o d e…1 1 )

…สาวสวยหน้าตาดีคนหนึ่ง เดินเข้ามาในสำนักงานฯ …

…” ก๊อก ก๊อก ก๊อก …มีใครอยู่มั้ยคะ ? “…เสียงเคาะประตูดังขึ้น  เธอโผล่หน้าเข้ามาทักทายผม อย่างเป็นกันเอง…” อาจารย์ดูดวง ใช้ศาสตร์ไหนดูคะ ? “…เธอเอ่ยถาม

ผมก็ตอบกลับไปว่า “ใช้วิชาโหราศาสตร์ครับ  จะดูเหรอเข้ามาด้านในก่อนสิครับ”… Read More

Share good thing with: