อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญ

••• ทำบุญเยอะแล้ว ขอพักก่อน อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญ อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร อย่าประมาทชะล่าใจว่า เราทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน แล้วค่อยไปทำบุญต่อไปในบุญข้างหน้า คิดอย่างนี้ถือว่า ประมาทในการใช้ชีวิต••• เพราะวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ ยังไม่ทราบแน่ชัดนัก  มีตัวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลก โดยเฉพาะเพื่อนสหธรรมิกที่จากพวกเราไปในวัยที่เรา คาดไม่ถึง
••• เพราะฉะนั้นบุญทุกบุญทำไว้เถิด สิ่งที่เราทำนั่นแหละคือของเราอย่างแท้จริง  สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ  ก็ยังไม่ใช่ของเรา การชิงช่วงหรือช่วงชิงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
••• เราอาจจะถูกช่วงชิงเวลาไปทำอย่างอื่นให้หมดสิ้นไป หรือเราอาจจะตายก่อนจะได้สร้างกุศลก็ได้ เพราะฉะนั้น อย่าประมาทในการใช้ชีวิตเลย

เรามิได้อยู่ค้ำฟ้า…แค่เกิดมาเพื่อเรียนรู้…แล้วก็จากไป สิ่งใดเล่าที่เราควรทำบ้าง..ยามที่ยังหายใจอยู่

Cr. Veela Ha

Share good thing with:

olandiary

ชีวิตคือความหลากหลายในทุกมิติที่ลงตัว

Leave a Reply

%d bloggers like this: