คำขวัญพระราชทาน วันแม่แห่งชาติ 2560

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

คำขวัญพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๐ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า…

ขอสมเด็จพระนางเจ้าฯ จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
คำขวัญวันแม่ พ.ศ. 2560 พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ดาราภาพยนตร์
Cr: เพจดาราภาพยนตร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: