creative

ครีเอทีพสุดเซอร์ สู่สายโหรสุดแซ่บ ตอนที่ 7

…ก ว่ า จ ะ ม า เ ป็ น ค รู ส อ น โ ห ร า ศ า ส ต ร์ …

…ไ ม่ ไ ด้ ม า เ พ ร า ะ โ ช ค ช่ ว ย …

…แ ต่ ลุ ย ม า อ ย่ า ง โ ช ก โ ช น ..!

( E p i s o d e…7 )

…ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2544..ความหวังของคนทำงานแถวสีลม นอกจากเรื่องที่ลุ้นว่า ปีนี้จะได้โบนัสเท่าไหร่แล้ว….บางคนก็ยังหวังในเรื่องที่ดูเหมือนคิดไปก็สิ้นหวัง..คือ หวังว่า ปีนี้จะมีฤดูหนาวบ้างมั้ย…

…เพราะบนถนนสีลม พอใกล้เทศกาล x’mas ก็จะดูคึกคักกว่าปกติ  ดูมีชีวิตชีวา มันเป็นอย่างนี้ทุกปีครับ  Read More

Share good thing with:

ทรงพระเจริญ

Share good thing with:
คอนเสิร์ตการกุศล แด่คนที่เราไม่เคยลืม ปราจีนทรงเผ่า

คอนเสิร์ตการกุศล “แด่คนที่เราไม่เคยลืม” ปราจีน ทรงเผ่า

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล “The Impossibles  แค่คนที่เราไม่เคยลืม”  ปราจีน  ทรงเผ่า

The impossible และปราจีน ทรงเผ่า
The impossible และปราจีน ทรงเผ่า (คนที่ 2 จากด้านขวามือ) Cr: samartmusic.com

 

โดยศิลปินเพลงรุ่นใหญ่หลายท่านได้มารวมตัวกันในงานแถลงข่าว  คอนเสิร์ตการกุศล  “The Impossibles แด่คนที่เราไม่เคยลืม ” ‘ปราจีน ทรงเผ่า’ ครั้งนี้ Read More

Share good thing with:

คำขวัญพระราชทาน วันแม่แห่งชาติ 2560

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

คำขวัญพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐

Read More

Share good thing with: