ครีเอทีพสุดเซอร์ สู่สายโหรสุดแซ่บ ตอนที่ 6

…ก ว่ า จ ะ ม า เ ป็ น ค รู ส อ น โ ห ร า ศ า ส ต ร์ …

…ไ ม่ ไ ด้ ม า เ พ ร า ะ โ ช ค ช่ ว ย …

…แ ต่ ลุ ย ม า อ ย่ า ง โ ช ก โ ช น ..!

( E p i s o d e…6 )

…ประมาณปี  2544  นัวๆ ไปถึงปี  2545…

…ผมก็ผ่านเรื่องที่บังเอิญไปยุให้ผัวเมียเค้าตีกันโดยที่ไม่รู้ตัวไปล่ะ..  แต่ก็เกือบเอาตัวไม่รอด…

…คิดว่าต่อไปก็คงน่าจะเจอเรื่องดีๆ  กะเค้าบ้างเน้อ…

…ช่วงนั้น  พรบ. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารฯ  ก็ออกมาสักพักแล้ว แต่สำหรับในห้างฯ  ธนิยะ  ก็ยังไม่ได้เคร่งครัดกันมากนัก…

…เพราะพวกญี่ปุ่นซาโจ้  ที่มันเช่าพื้นที่ออฟฟิศบนตึก  มันยังนิยมการสูบบุหรี่เดินจุ๊ยอยู่เยอะ.. Read More

Share good thing with: