รู้มั้ย!!! ทำไมเรียก…กางเกงลิง

ทำไมคนไทยเรียกกางเกงในว่า  กางเกงลิง

ก็มีคนเล่าเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ นี้ให้ฟังว่า

สมัย ร. 5 พระองค์เสด็จประพาสประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำการพัฒนากลับมาสู่ไทย โดยมีข้าราชบริพารและเจ้าเมืองตามเสด็จไปจำนวนมาก    เมื่อไปถึงฝรั่งเศส  ข้าราชบริพารเห็นชาวฝรั่งเศสซักเสื้อผ้าตากและเห็นมีกางเกงในด้วย ซึ่งสมัยนั้นประเทศไทยังไม่มีกางเกงในใช้ ด้วยความสงสัยเลยถามว่า มันคืออะไร  ด้วยความที่สื่อสารกันไม่ค่อยจะรูเรื่อง ชาวฝรั่งเศสเลยเขียนในกระดาษว่า lingerie  (แลงเยอรรี่ แปลว่ากางเกงใน)   ข้าราชบริพารเลยพากันซื้อกางเกงในจากฝรั่งเศสกลับมาใช้  แล้วเรียกมันว่า กางเกงลิงเกอรรี่   ต่อมาก็พากันเรียกสั้น ๆ ว่า  “กางเกงลิง”

มันเป็นเช่นนั้นเอง..😀😀😀

-ญาตา-

Leave a Reply

%d bloggers like this: