ตื่นจากความฝัน..อันงดงามเถิด

ในวันที่ตื่นแล้ว
คือวันที่ไม่หลับฝันอีกต่อไป

-ญาตา-

แค่ลุกขึ้นมาจากเตียงเดิมๆ แล้วหันย้อนกลับไปหาตัวตนที่แท้จริง..ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง เพื่อเพียงแค่จะไม่กลับไปหลับฝันอีกครั้งvoshod-petuh

ออกมุ่งหน้า ฟันผ่าเส้นทางเดิมๆที่รกร้าง ที่ห่างหายไปนานแสนนาน แค่ถากหญ้าออกเล็กน้อย ตัดกิ่งก้านใบที่รกทะมึน ให้ต้นไม้ได้แทงยอดออกดอก ผลิผลอีกครา แบ่งปันความอุดมสมบรูณ์ให้กับทุกสรรพสิ่ง

จะมีสิ่งใดเล่าที่จะต่างไปจากเดิม เราเดินซ้ำๆ  บนเส้นทางแห่งนี้ เพียงเพื่อจะทำให้เข้าใจเส้นทางมากขึ้น เมื่อถึงทางออกจะได้ไม่มีสิ่งใดตกค้าง  ให้สงสัยจนต้องมาศึกษาเส้นทางยอกย้อนไปมาดังเช่นเดิม

เราทั้งหลายไม่เคยทำอะไรที่แตกต่าง   เราทั้งหลายทำซ้ำๆ  อยู่อย่างนั้น   แต่มายาลวงตาว่าไปไกลสุดฟ้ามหาสมุทร

อนิจจัง ทุกขัง อนันตา
มนุษย์นี้หนาช่างน่ารักเสียจริง

Leave a Reply

%d bloggers like this: